Het is interessant om op te merken dat de meeste van onze moderne termen met betrekking tot geld hun oorsprong hebben in de Griekse of Latijnse taal. Het woord ‘Credit’ is ontleend aan het Latijnse ‘Credo’, dat zich ruwweg vertaalt naar ‘Ik geloof’, een passende betekenis om een ​​traditie van vertrouwen te versterken waarbij geldtransacties betrokken zijn. In de dagen van weleer werden uitlenen en uitlenen puur gedaan door middel van garantie door middel van het gesproken woord in plaats van het geschreven woord. Vroeger ging krediet niet noodzakelijkerwijs om geld en de term werd gebruikt om ruilhandel van goederen en diensten te beschrijven.

In de moderne economie verwijst de term krediet echter naar een transactie met geld

Tegenwoordig voldoen langlopende contracten en overeenkomsten, waarvan de meeste zijn geformuleerd met juridische termen die het begrip van gewone mensen te boven gaan, aan de verplichtingen van lenen en ontvangen bij een van de kredietverstrekkers in Nederland.

Krediet betekent uitgestelde betaling of betaling op een later tijdstip voor ontvangst van geld, goederen of diensten

De uitgestelde betaling (achterstallige betaling) is wat bekend staat als “schuld”. Krediet wordt gegeven door een schuldeiser of kredietgever aan een schuldenaar of de kredietnemer. Als je bijvoorbeeld 50000 euro lenen overweegt kun je behoorlijk wat opties bekijken.

Een bepaalde som geld die aan een persoon wordt gegeven voor onderwijs-, gezins-, huishoudelijke, persoonlijke en voertuigdoeleinden wordt een ‘lening’ genoemd, ook wel consumentenkrediet, consumentenlening of kredietverlening aan particulieren genoemd.

Enkele brede categorieën van consumenten leningen

Consumentenleningen worden gekenmerkt door verschillende typen: converteerbare leningen, leningen op afbetaling, afzonderlijke leningen, gedekte en ongedekte leningen, leningen met vaste en variabele rente, enz.

  • Losse leningen – ook wel tussentijdse of overbruggingsleningen genoemd; zoals de term suggereert, zijn ze bedoeld voor financiering op korte termijn. Losse leningen moeten aan het einde van de looptijd in één keer worden terugbetaald, inclusief rente.
  • Lening op afbetaling of EMI’s – worden met regelmatige tussenpozen betaald, meestal maandelijks. Woning- en autoleningen vallen onder deze categorie. Hoe langer de terugbetalingstermijn, hoe meer kasstroom, aangezien de renteberekeningen variëren.
  • Gedekte leningen – in deze categorie “beveiligt” u een actief, een huis, een auto of een onderpand dat kan worden gebruikt om de betaling terug te vorderen als u de gegarandeerde betalingen niet doet. Gedekte leningen zijn ook van toepassing op woning- en autoleningen en aangezien ze worden gedekt door aanzienlijke zekerheden, zijn de rentelasten op dergelijke leningen lager.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.